Studenterpræsterne – Københavns Universitet

Studenterpræsterne > Studenterpræsterne

Studenterpræsterne på Københavns Universitet

Der er to præster på Københavns Universitet. De er ansat af Folkekirken - hver i en 75% stilling - til at stå til rådighed for studerende og ansatte.

De to præster dækker hver deres fakulteter således:

Nørre Campus (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet): Studenterpræst Nicolai Halvorsen.

Søndre Campus (Det Humanistiske Fakultet): Studenterpræst Inger Lundager.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Aalborg Universitet i Sydhavnen har pt. ikke en studenterpræst tilknyttet, men de to andre  studenterpræster varetager disse områder.

En studenterpræst er cand. theol. og fungerer desuden som præst i den danske folkekirke (25%). En af de vigtigste opgaver for studenterpræsten er at tilbyde personlige samtaler for studerende - og ansatte - på videregående uddannelser.

Studenterpræsten kan betragtes som det, der med et engelsk/amerikansk udtryk kaldes en "religious professional" dvs. en person, der dels besidder en lang række faglige kompetencer indenfor bl.a. teologi, religionsfilosofi og etik og dels er uddannet til at være en professionel og lyttende samtalepartner. Studenterpræsten er samtidig et medmenneske, der står til rådighed for studerende. Hverken medlemsskab af folkekirken eller religiøs tro er nogen forudsætning for at få en samtale med studenterpræsten.

Samtalerne kan dreje sig om vidt forskellige forhold i livet (sorg, angst, vrede, ensomhed, selvmordstanker, tro, bøn, stress og udbrændthed, identitet, følelsen af ikke at være god nok, parforhold m.v.).

Studenterpræsten er underlagt absolut tavshedspligt. Der føres ingen journaler og al henvendelse er gratis.

Præsten kan også foretage kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser særligt for studerende.

På landsplan er der 17 studenterpræster tilknyttet de videregående uddannelser. Du kan finde en oversigt over alle præsterne og deres kontaktinfo på www.studenterpraesten.dk.