Studenterpræster og medarbejdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Studenterpræsterne > Studenterpræster og me...

Studenterpræsterne på Københavns Universitet

Der er tre præster på Københavns Universitet. De er ansat af Folkekirken til at stå til rådighed for studerende og ansatte.

De tre præster på Københavns Universitet er Stefan Lamhauge Hansen (SLH har orlov frem til 1. september 2016; hans vikar er Lotte Forchhammer), som især dækker indre by, Nicolai Halvorsen, som er knyttet til de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter og Inger Lundager, der dækker KUA og øvrige uddannelser på Amager.  

En studenterpræst er cand. theol. og fungerer også som præst i den danske folkekirke. En af de vigtigste opgaver for studenterpræsten er at tilbyde personlige samtaler for studerende - og ansatte - på videregående uddannelser.

I tilknytning til studenterpræsterne findes Studentermenigheden, som er en vifte af tilbud åbne for alle studerende uanset tro - eller mangel på samme.

I studenterpræsternes/-menighedens sekretariat sidder de akademiske medarbejdere Annette Davidsen, der er cand.mag. i film- og medievidenskab, og cand.theol. Lise Lotz. De tager sig bl.a. af praktiske og administrative opgaver og står for PR og faglig sparring med præsterne.

Studenterpræsten kan betragtes som det, der med et engelsk/amerikansk udtryk kaldes en "religious professional" dvs. en person, der dels besidder en lang række faglige kompetencer indenfor bl.a. teologi, religionsfilosofi og etik og dels er uddannet til at være en professionel og lyttende samtalepartner. Studenterpræsten er samtidig et medmenneske, der står til rådighed uanset din tro eller mangel på samme; du behøver altså ikke at have en kristen overbevisning for at bede om en samtale med præsten.

Samtalerne kan dreje sig om vidt forskellige forhold i livet (sorg, eksamensangst, vrede, ensomhed, selvmord, tro, bøn, udbrændthed, identitet, følelsen af ikke at være god nok, parforhold m.v.).

Studenterpræsten er underlagt absolut tavshedspligt. Der føres ingen journaler, det er muligt at henvende sig fuldstændig anonymt uden at opgive navn, og al henvendelse er gratis.

Præsten kan også foretage kirkelige handlinger som dåb og vielser.

Derudover deltager præsten i den løbende debat og meningsdannelse ved bl.a. at skrive i aviser og tidsskrifter; både for studerende og i den bredere offentlighed.

Studentermenigheden står bag en række sociale og åbne aktiviteter. Det kan være studiekredse, fester, debatmøder, udflugter, rejser, foredrag mv.

På landsplan er der nu 13 studenterpræster tilknyttet de videregående uddannelser. Du kan finde en oversigt over alle præsterne og deres kontaktinfo på www.studenterpraesten.dk.

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, Inger Lundager og Lotte Forchhammer