Studenterpræsterne – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Studenterpræsterne > Studenterpræsterne

Studenterpræsterne på Københavns Universitet

Der er tre præster på Københavns Universitet. De er ansat af Folkekirken - hver i en 75% stilling - til at stå til rådighed for studerende og ansatte.

De tre præster på Københavns Universitet er:

Stefan Lamhauge Hansen, som dækker CSS, Teologi og Jura på Søndre Campus og Ålborg Universitet i Sydhavnen,
Nicolai Halvorsen, som er knyttet til de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter og
Inger Lundager, der dækker Humaniora på Søndre Campus og de kreative uddannelser på Holmen.  

En studenterpræst er cand. theol. og fungerer desuden som præst i den danske folkekirke (25%). En af de vigtigste opgaver for studenterpræsten er at tilbyde personlige samtaler for studerende - og ansatte - på videregående uddannelser.

I tilknytning til studenterpræsterne findes Studentermenigheden, som er en vifte af tilbud åbne for alle studerende.

Studenterpræsten kan betragtes som det, der med et engelsk/amerikansk udtryk kaldes en "religious professional" dvs. en person, der dels besidder en lang række faglige kompetencer indenfor bl.a. teologi, religionsfilosofi og etik og dels er uddannet til at være en professionel og lyttende samtalepartner. Studenterpræsten er samtidig et medmenneske, der står til rådighed for studerende. Hverken medlemsskab af folkekirken eller religiøs tro er nogen forudsætning for at få en samtale med studenterpræsten.

Samtalerne kan dreje sig om vidt forskellige forhold i livet (sorg, angst, vrede, ensomhed, selvmordstanker, tro, bøn, stress og udbrændthed, identitet, følelsen af ikke at være god nok, parforhold m.v.).

Studenterpræsten er underlagt absolut tavshedspligt. Der føres ingen journaler, det er muligt at henvende sig fuldstændig anonymt uden at opgive navn, og al henvendelse er gratis.

Præsten kan også foretage kirkelige handlinger som dåb og vielser.

Studentermenigheden står bag en række sociale og åbne aktiviteter. Det kan være studiekredse, debatmøder, udflugter, rejser, foredrag, sociale arrangementer mv.

På landsplan er der nu 17 studenterpræster tilknyttet de videregående uddannelser. Du kan finde en oversigt over alle præsterne og deres kontaktinfo på www.studenterpraesten.dk.

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, Stefan Lamhauge Hansen og Inger Lundager